KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI HAKKINDA ONAY FORMU

B4YO Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi (bundan böyle “B4YO” olarak anılacaktır) ile bir hizmet ilişkisi kurmadan ve açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni’ni okudum.

Aydınlatma Metni hangi kişisel verileri topladığımız, bu kişisel verilere kimlerin erişimi olduğu, bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı konuları ve hizmet ilişkimiz konusundaki ek haklarınız ve yükümlülükleriniz konularında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Aydınlatma metni ile

  • B4YO’nun veri sorumlusu olduğu,
  • Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan AWS ve Frankfurt adresinde bulunan sunucu ve bulut hizmeti alındığı,
  • Ayrıca, B4YO kurumsal e-posta ağının Gmail programları üzerinde çalıştığı, B4YO işyeri e-posta adresi üzerinden yürütülen tüm e-posta iletişiminin Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklandığı,
  • Slack üzerinden yürütülen bütün iletişimlerin Salesforce’un yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak saklandığı, ve
  • Burada verdiğim açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 9/1 maddesine dayandığı

hususlarında bilgilendirildim.

Bu çerçevede B4YO’dan hizmet almaya karar verdiğim takdirde

Ad, Soyad E-posta adresi Telefon numarası
  1. ilişkin kişisel verilerimin yurt dışında bulunan, sunucu ve bulut hizmeti alınan Amerika Birleşik Devletleri merkezli AWS ile ve Frankfurt adresinde bulunan sunucular ile paylaşılmasına, ve
  2. B4YO işyeri e-posta adresi üzerinden yürüttüğüm tüm e-posta iletişiminin Gmail’in yurtdışındaki sunucularında şifreli olarak, e-posta ekinde göndereceğiniz kişisel veri içeren eklerin B4YO tarafından güvenli olarak saklanmasına,
  3. Whatsapp üzerinden yürütülen bütün iletişimlerin Whatsapp’in yurt dışındaki sunucularında Whatsapp tarafından şifreli olarak saklanmasına açık onay veriyorum.

Burada yer alan kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9/1. maddesi uyarınca açık onayınıza dayanmaktadır.

 

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yurt dışına aktarımı onayınıza tabi kişisel verilerinizin işlenmesi için B4YO’ya sağladığınız onayı, geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla her zaman [email protected] adresinden B4YO ile iletişime geçebilirsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. B4YO, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir. (KVKK m.7)

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı, hesabınızı kapatmanızın veya kişisel verilerinizi aktarmayı durdurmamızı istemenizin ardından derhal durdurulacaktır.

İşbu belge ile, burada tanımlanan tüm haklarımı tamamen anladığımı ve kabul ettiğimi ve yukarıda belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen yurtdışındaki kişilere aktarılmasına açık onay verdiğimi beyan ederim.

Aydınlatma Metnine  www.b4yocapital.com adresinden ulaşabilirsiniz.