KİŞİSEL VERİLERİN REKLAM VE PAZARLAMA AMAÇLI İŞLENMESİ ONAY FORMU

Levent 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Şişli/İstanbul adresinde kurulu B4YO Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi’ne ( “B4YO”) reklam ve pazarlama amaçlı ticari iletişim izni hususunda açık rıza vermeden önce Aydınlatma Metni’ni okudum.

Aydınlatma metni ile

  • B4YO’nun veri sorumlusu olduğu,
  • Açık rızamın reklam, pazarlama ve bilgilendirme amaçlı ticari iletişime ilişkin olduğu,
  • Açık rızamın Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5/1 maddesine dayandığı,
  • Bu rızam çerçevesinde B4YO’nun tarafıma ticari nitelikli e-posta, SMS mesajı ve WhatsApp mesajı gönderebileceği

konusunda bilgilendirildim.

Bu çerçevede B4YO’nun, B4YO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi; müşteri/paydaş memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi; tarafıma uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yönelik pazar araştırması, anket, saha çalışmaları ve istatistiki analizler yapılması, ürün ve hizmet tekliflerinin hazırlanıp bunların tanıtımı, pazarlanması, promosyonu, reklamı ile kampanya faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; sunulan ürün ve hizmetler için memnuniyet ve verimlilik analizleri yapılması; telefon, e-posta, SMS, WhatsApp ve benzeri uzaktan iletişim araçları üzerinden iletişime geçilmesi ve/veya ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, reklam, pazarlama ve ticari iletişim amaçlarıyla

Ad-Soyad E-posta adresi Telefon numarası

kişisel verilerimi işlemesine ve bu amaçla hizmet aldığı tedarikçileri ve grup şirketleri ile paylaşmasına açık onay veriyorum.

İşbu işleme ve paylaşma Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesi uyarınca açık onayınız kapsamında gerçekleştirilecektir.

Kişisel verileriniz, otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmemektedir.

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi için B4YO’ya sağladığınız onayı, geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. B4YO, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir.

B4YO’nun ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerimi reklam, pazarlama ve ticari iletişim amacıyla işlemesine ve bu amaçla B4YO tedarikçileri ile paylaşmasına açık onay veriyorum.

Aydınlatma Metnine www.b4yocapital.com adresinden ulaşabilirsiniz.